Team Software

Historikk

17. juni 2014 etablerte vi et programvareteam for klyngebedriftene. Teamleder er Kjell Sundby fra 7sense. Deltaker bedrifter i kjerneteamet er: Broentech, Cyviz, VoiceVision, Sensonor, Keltek, Techni, Radalabs og USN.

Ambisjonen er å utveksle erfaringer, få kompetansepåfyll og faglige presentasjoner av både deltakende bedrifter og inviterte foredragsholdere. I tillegg vil det være et online ressurs forum for problemløsning etc.

Hensikten med teamet

• Nettverk

• Erfaringsdeling & case presentasjoner

• Prosjekter på tvers av bedriftene

• Kompetanseheving

• Metoder, verktøy, utfordringer

Forum

Det er behov for en operativ kobling og en mulighet for sparre på tvers av bedriftene. Et forum med en dedikert wiki er under utarbeidelse, Helene Nordve i Techni har tatt ansvar for dette. Her er hensikten å dele behov og erfaringer, gjennom korte innlegg, og samtidig utvikle kontaktnett innenfor teamet over tid.

Møteplasser

Det holdes regelmessige lavterskelmøter fra august for å bygge kontaktnett mellom deltakerne. Koordinator av disse er NCE MNT.

Innovasjon

Det er også under utvikling en egen arena for helhetlig virksomhetsmodellering for disruptiv programvareutvikling i klyngebedriftene i samarbeid med Frank Lillehagen.

Kontakt for teamet er roger@mtias.no