Team Silicia

3. Januar 2013 fikk Vestfold sin første inkubator i SIVA’s inkubatorprogram. Dette er en tiårig nasjonal inkubasjonssatsing, hvor inkubatorene i programmet er sikret en langsiktig finansiering.

Silicia – Vestfold Technology Incubator er et not-for-profit selskap, som skal innta rolle som nasjonal inkubator for mikro- og nanoteknologi. I tilegg skal inkubatoren være en regional inkubator for teknologibedrifter.

Silicia har vokst raskt siden oppstarten i 2013. I 2017 var det 42 selskaper i inkubasjon, alle bedriftene har vekstambisjoner og muligheter for et internasjonalt marked. Hos Silicia får gründere profesjonell hjelp til å utvikle sin bedrift og sine ideer. Dette innebærer bistand til forretningsutvikling, markedsføring og mentorordninger. Dette gjøres i et nært samarbeid med bedriftene i Electronic Coast og tilknyttede tjenesteaktører fra næringslivet.  I tillegg får inkubatorbedriftene tilgang på lokaler og støttefunksjoner.

Teamet ledes av Tormod Moldestad, Daglig leder av Silicia – Vestfold Technology Incubator.

Resten av teamet består av Marianne Svinsholt Smith, Henrik Bruvik Sæther og Helle Stabel .

 

Lær mer om Silicia og inkubatorebedriftene her