Team Robust Elektronikk

I team robust elektronikk er det et samarbeid rundt anbefalte produksjonsmetoder for tøffe miljø som har som mål å styrke klyngebedriftene gjennom erfaringsutveksling og kompetanseheving innen design av robust elektronikk.

En kjerne med bedrifter, herunder Kongsberg Maritime, Norautron, Sensonor, 7Sense Technologies og GE Vingmed leder planleggingen og deler på gjennomføring av fellessamlingene.

Disse vil bestå av en serie med frokostseminarer (fra kl 0800 – 1030) med fokus på sentrale tema for design og utvikling av robust elektronikk. Kalenderen oppdateres fortløpende med vertsbedrift og dato ift de planlagte seminartemaene.

Ønsker din bedrift å delta & bidra ift dette samarbeidet generelt eller innenfor spesifikke tema, ta kontakt med roger@mtias.no

Teamet ledes av Frode Stensaa i 7Sense.