Team Rekruttering

Dette teamet samarbeider om aktiviteter på tvers av bedriftene, universitetet og forskningsparken om å bidra til økt kjennskap til mulighetene som finnes for karrierere og spennende jobber i regionen.

Teamet er opptatt av å tiltrekke talent fra hele verden til regionen. Aktiviteter i teamet skal bidra til at kandidater som ønsker å komme hit vil satse langsiktig og bli boende her.

 

Noen av aktivitetene i teamet inkluderer:

B2B samarbeid i EC Team Avanse, med utveksling og utleie av personnel

Deltakelse i prosjektet «Drømmen om Horten» for utvikling av attraksjonsfremmende markedsføring

Årlig besøk av TIMINI-studenter fra NTNU med bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk

TechNight på campus Bakkenteigen

Støtte til realfagsorientert fritidsaktiviteter

Distribuering av NCE MNTs perioderapport og oversettelse av denne til engelsk

 

Teamet ledes av Lisbeth Cale, HR Manager ved Kongsberg Norspace AS.

E-post: lisbeth.cale@norspace.no