Team Pakketeknologi

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å bidra til en åpen deling av erfaring mellom medlemmene. Dette vil øke den samlede kompetansen i klyngen, til felles beste.

Bakgrunn

Det er et utstrakt ønske om å ha en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene og institusjonene, innen pakke- og sammenstillings-teknologi. Det er mange sammenfallende problemstillinger, og erfaring har vist at det er mye gjensidig læring å hente ut. Ingen av bedriftene involvert ser på de andre som unkurrenter, dermed er det mulig med åpen erfaringsutveksling.

Agenda for møter

1. Hvis nye medlemmer: Kort presentasjonsrunde, og signering av konfidensialitetserklæring for evt. nye medlemmer.
2. Presentasjon
3. Kort presentasjon av aktuelle problemstillinger fra de øvrige.
4. Nytt fra USN
5. Eventuelt
6. Neste møte?

Teamet ledes av Knut Aasmundtveit, USN IMST.

Kontakt Knut Aasmundtveit for spørsmål.

E-post: knut.aasmundtveit@usn.no