Team Komplekse væsker

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet for året 2014 er å være i stand til å starte prosjekter, inkludert behandling og analyse av flere forskjellige komplekse væsker. Derfor må spesifikke prosjektbeskrivelser produseres for å gjøre dette mulig. Det er også viktig for deltakerne for å få adgang til mange av de forskjellige eksempler på komplekse væsker for å være i stand til å teste dem ut i sanntid.

 

De viktigste teknologiene som allerede er involvert i gruppen er følgende teknologier:
– Micromixer teknologier – ulike prototyper
– Prøvesamlingen og Pre-renseteknologi – ulike prototyper
– Micro og Nano Raffinering høyt volum teknologi – ulike prototyper
– Micro og Nano Raffinering lavt volum teknologi – ulike prototyper
– Den kombinerte raffinering og detektorteknologi – For automatiske molekylære analyser
– Ulike enkle og kompliserte detektorteknologier – IMRAMP og POCNAD og andre prototyper
– Masse screening teknologi – hele systemdetektorer

Planen for gruppen er å løse de ovennevnte utfordringene.

 

Micro og Nano raffineringsteknologi er eid av Trilobite Microsystems AS og noen av detektorteknologiplattformene er eid av Oslofjord Ressurspark AS, men disse selskapene er interessert i å kombinere disse teknologiene med andre mer etablert teknologier fra andre selskaper. Micro og Nano raffineringsteknologi inkluderer automatisk sortering, separasjon og konsentrasjon av partikler og celler av eventuelle små eller store volum av komplekse væsker.

Mål

Hovedmålet for gruppen er å utvikle og kombinere gammel og ny mikro og nanosystembasert teknologi for å finne ulike måter å analysere, vurdere, overvåke, behandle eller prosessere små eller veldig store mengder komplekse væsker. Denne utviklingen og kombinasjonen bør inkludere både teoretiske og praktiske metoder for å løse dette. Derfor må gruppen finne måter å etablere bestemt prosjekter mellom to eller flere av partnerne i gruppen.

 

Proffesor Frank Karlsen skal være hovedveileder fra USN i gruppen. Et av hovedproblemene er å tiltrekke seg andre professorer og forskere fra IMST instituttet. Imidlertid er det flere PhD- og masterstudenter og andre forskere som allerede er involvert i gruppen.

Kontakt: Frank Karlsen

E-post: frank.karlsen@ressurspark.no