Team FoU

Prosjektbeskrivelse

Bidra til samarbeidsprosjekter mellom industri og FOU-miljøet. Prioritert oppgave er å informere om virkemiddelapparatenes tilbud på FOU-finansiering, og, tilrettelegge og koordinere søknader hvor klyngebedrifter og FOU-partnerne deltar.

 

Bakgrunn

Det er et betydelig behov og et stort ubenyttet potensiale for å øke omfang av FoU og samarbeid om FoU blant medlemmene. Stimuleringstiltak for søknadsutarbeidelse vil gi en betydelig snøballseffekt med økte FoU-ressurser som på kort og lang sikt skaper vekst og øket lønnsomhet.

 

Teamet ledes av Per Øhlckers, USN IMST.

E-post: Per.Ohlckers@usn.no