Team Kretskorts første frokostseminar 22. november

Tittel: Effektiv bruk av Cadence PCB

Dato: 22. november 2018

Tid: kl 08.00-10.00

Sted: Forskningsparken Vestfold Innovation Park, Raveien 205, 3184 Borre. Rom F2-20

 

Ved hjelp av praktiske eksempler og erfaringsdeling ønsker vi å gå i dybden på effektiv bruk av Cadence PCB. Seminaret vil først og fremst være nyttig for de som har jobbet en del med Cadence fra før. Vi legger opp til en stor grad av faglige diskusjoner rundt temaene vi presenterer og ønsker at deltagerne skal være aktive med spørsmål og innspill om egne erfaringer underveis.

 

Innhold:

Spesial oppsett.

Bruk av Constraint Manager

Bruk av Makroer

Automatisk generering av produksjonsunderlag.

Spesial funksjoner

 

Det blir servert enkel frokost fra kl 07.45. Du kan melde deg på HER

EC katalogen 2019

Dette er en presentasjon av bedriftene i Electronic Coast for bruk i markedsføring av miljøet mot partnere og kunder og i rekrutteringsøyemed.

 

Katalogen lages på engelsk, både digitalt og print, med en en-siders profil for alle medlemsbedriftene, og inngår i medlemskapet i foreningen.

 

Kjerneinfo som vil inngå i profilsiden til hver bedrift inkluderer:

 • Kort beskrivelse av kjerneaktiviteten til bedriften
 • Kort om bransjer og markeder det opereres i
 • Et avsnitt om teknologien som muliggjør produkt/tjeneste
 • Hvilke partnerbedrifter i Electronic Coast det samarbeides med / type samarbeid

 

Innspill fra bedriftene er nå i sluttfasen, de som ennå ikke har levert må hive seg rundt.

 

Arbeidet med katalogen ledes av kommunikasjonsansvarlig Marianne Smith på Silicia.

EC julelunsj 6. desember på Horten Sjømilitære Samfund

Velkommen til EC julelunsj med god mat, inspirerende foredrag og spennende mingling med andre bedrifter.

 

Foreløpig agenda

14:00      Ankomst med enkel matbit

               Nytt fra bedriftene / presentasjonsrunde

               Intro og pep-talk med Kjetil Kristoffersen, leder Publicom

               Foredrag med Ole Petter Nyhaug, kreativ leder og partner i Opinion

18:00      Mat og sosialt

19:30      «Let the Games Begin» – åpen bar og EC quiz

 

Det blir servert to alkoholenheter til middagen. Etter dette må hver enkelt betale for egen drikke.

Partner kan medbringes 🙂

 

Arenaen er Horten Sjømilitære Samfund, Øvre vei 1, 3183 Horten.

 

Meld deg på her

 

Utforsk 2018 – fra innsiden av USN

I forbindelse med forskningsdagene vil vi gjerne invitere til en spennende presentasjon av forskningsaktiviteten ved Institutt for mikrosystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Våre 5 PhD-finalister presenterer sine prosjekter.

 

Tid: onsdag 26. september

Kl: 12.00 – 16.00

Sted: Bakkenteigensalen, Campus Vestfold

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge v/Institutt for mikrosystemer

 

Mer info:

https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/usntek-utforsk-2018-fra-innsiden-av-usn-article215979-7373.html

 

Valg av styre i Electronic Coast

Nytt styre i Electronic Coast er på plass. Det ble i sommer gjennomført elektronisk valg på nytt EC styre, valget foregikk over tre uker, det ble gitt flere påminnelser og valgdeltakelsen var 40% av medlemsbedriftene.

Enstemmig vedtatt, det nye EC styret er fra 1. august 2018 som følger:

– Frode Stensaa, 7Sense

– Pål Andre Eriksen, Kongsberg Maritime

– Steven Foss, Fosstech

– Bjørnar Garmann Tønnessen, Mectro

– Thomas Ramm, Smartoptics

– Siri Brynildsen, Advisi.no

– Stein Troneng, Banenor Digitalisering

Valg på styreleder ble også gjennomført. Sittende styreleder Thomas Ramm er gjenvalgt, også dette enstemmig.

Avtroppende styremedlemmer Stein Ivar Hansen, Sensocure og Grunde Joheim, Kongsberg Norspace takkes for flott innsats for Electronic Coast gjennom mange år. De hadde valgt å ikke ta gjenvalg til denne runden.

Vi ønsker Siri og Stein velkommen til styret og ser frem til deres perspektiv og nye tanker inn i miljøet.

Se styreoversikten her

Næringslokale til leie

Næringslokale der Verify the Solution var lokalisert, Langmyra 11b, Skoppum, er til leie. Verify har flyttet sitt virke ned til Forskningsparken på Bakkenteigen. Det er dermed ledig nyere lokaler med et stort åpent rom som kan brukes f.eks til teknisk lab, samt cellekontorer og et kontorlandskap.

Lokalet ligger i 2. etasje med representativ inngang og heis.
Lokalet er todelt og består av en stor teknolab/åpent rom ca. 300 m2 hvor den ene enden kan skilles av med en foldevegg og benyttes til presentasjoner, møter etc., to store kontorer, møterom, arkiv/lager, samt felles kantine/spiserom, toaletter og garderobe med dusj.
I tillegg er det en kontorfløy med 8 cellekontorer og et åpent landskap på 60 m2.

Les hele annonsen ved å trykke her

Techni mottok European Water Innovation Award

Hortensfirmaet TECHNI, som nylig feiret 20. år innen FoU og innovasjon, mottok i går 13. juni. European Water Innovation Award 2018 i Brussel. Selskapet har utviklet et robotbasert bore- og koplingssystem som fjerner behovet for å benytte gravemaskiner ved nyetablering eller erstatning for gamle, utslitte vannrør. Løsningen reduserer kostnadene med inntil 40 prosent og reduserer miljøfotavtrykket betydelig. «Vi er stolte og ydmyke for å bidra til at støy og trafikkulempene i boligstrøk reduseres, samtidig som viktig infrastruktur nå kan fornyes mye billigere. Takten på oppgradering av folks vannrør kan nå økes betydelig og vil også føre til helsegevinster,» sier CEO Dag Almar Hansen på vegne av prosjektet. «Teamet som står bak dette er initielt etablert av Vann- og avløpsseksjonen i Oslo kommune, og det er de som skal ha æren for å ha sett mulighetene og turde satse på denne teknologien som er basert på et konsept vi i TECHNI startet å utvikle i oljebransjen. Med støtte i statens nye ordning for Innovative Offentlige Anskaffelser og fra partner Hawle Water Technology har konseptet blitt testet og har vist seg å være høyaktuelt også i byområder. TECHNI søker nå å utvikle systemet tilpasset oljebransjens behov igjen, og håper å få et produkt og en tjeneste etablert innen noen år. Samtidig pågår det arbeid for å utvvikle liknende løsninger for bruk til avløpsutbedringer, for fiberplassering, digitalisering av infrastruktur og med roboter for vedlikehold i tilstøtende sektorer.

«Det er billedlig å motta denne prisen i Brussel, en av byene med gatebrostein i store deler av byens historiske strøk. Grand place eller Grote Markt er på Unsescos verdensarvliste. Man kan jo tenke seg hele Grand Place gravet opp og full av gravemaskiner og åpne diker. Det er også for å ta vare på de historiske områdene at denne teknologien nå eksisterer», sier Hansen på vegne av hele TECHNI. «Nå er vi KJEMPEGLADE og skal feire dette med kake.»

Les hele pressemeldingen ved å trykke her

COMS 2018

COMS er verdens fremste konferanse og møteplass innen kommersialisering av morgendagens løsninger (COMS – Commercialisation of Emerging Technologies).

Årets konferanse finner sted i Geneve 24.-26. september.

Tema for konferansen inkluderer:

 • Customized Manufacturing – smart factories, industry specific examples
 • New Manufacturing Processes – additive fabrication, new materials
 • Sensor Systems – new sensor devices, connectivity, data analytics, environmental and infrastructure monitoring
 • Digital Health & Mobile Health – genomics, personal diagnostics
 • Future of Robotics / Cobots – process automation, human-machine interface, AR
 • Smart Networks – smart cities, autonomous transportation, drone networks, new software
 • The Emerging Technology Commercialization Marketplace – exponential companies, new funding approaches, roadmapping and forecasting
 • Barriers to Commercialization – security, lessons learned, regulatory environment, sustaining growth

For mer info trykk her

Bilde hentet fra: http://coms2018.ch/

International Nanoscience Student Conference 2018

Den 7.-10. august 2018 arrangeres den 12. utgaven av INASCON på NTNU i Trondheim. I år vil INASCON bli ekstra stjernespekket med nobelprisvinner i kjemi Kurt Wüthrich som en av foredragsholderne. Wüthrich er professor i biofysikk på ETH i Zürich og ble tildelt nobelprisen i 2002 for sitt bidrag til utviklingen av kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR). Det vil bli annonsert flere kjente foredragsholdere på nettsida www.inascon.org utover våren.

Som deltakende bedrift på INASCON vil det være mulig å presentere sine forskningsprosjekter og sin teknologi for et internasjonalt publikum med høy faglig kompetanse. Representanter fra bedriftene får være med på alle foredrag og vitenskapelige arrangementer som tilbys. Mellom arrangementene vil det i tillegg være mulig å stå på stand i vrimleområdet dersom man inngår en sponsoravtale. Det er selvfølgelig også mulig å delta på konferansen uten å presentere noe. INASCON er et ypperlig sted for å lære mer om det som skjer i nanoteknologiens verden.

Prisen for å delta er € 215 per person for dem som ikke er studenter.

For sponsormuligheter, programoversikt og ytterligere informasjon om INASCON, se nettsida eller send en e-post til business@inascon.org. Vi svarer veldig gjerne på spørsmål om alt tilknyttet konferansen. Påmelding skjer ved å sende en e-post til samme adresse med navnene på deltakerne.

Les mer om konferansen her.

Smart Nano videre til trinn 2 i Norsk katapult

Norsk katapult støtter nasjonale flerbrukssentre der bedrifter skal kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Smart Nano katapultsenter er et samarbeid mellom industribedriftene i klyngen Electronic Coast, NCE MNT og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Ordningen følger opp St.Meld. 27 (2016-2017) – Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende og bygger på vurderinger og anbefaling gitt i rapporten «Norsk katapult» fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva (februar 2015).

Katapultsenteret SMART NANO har sitt utspring i klyngen Electronic Coast og ekspertisemiljøet NCE Micro- and Nanotechnology; satsningens spesialisering inkluderer:

• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

• Nanoteknologi

• Mikro-og nanoelektronikk

Ekspertisemiljøet består av teknologibedrifter med verdensledende kompetanse på autonomi, logistikk, infrastruktur, visualisering, utvikling og realisering av smarte produkter og systemløsninger, og anvendelse av ny teknologi på utfordringer innen helse, maritim, subsea, luftfart, romfart, mat, logistikk og infrastruktur.

Det overordnede målet med SMART NANO er å øke små og mellomstore bedrifters (SMB) innovasjonshastighet og konkurransekraft. Dette skal oppnås gjennom bedre tilgang til og bruk av FoUI-ressurser, verktøy, utstyr og metoder for eksperimentering, prototyping og banebrytende teknologiintegrering.

Kommentarer og innspill til satsningen rettes til roger@mtias.no