Katapult

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.

katapult

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Miljøet i Electronic Coast med søknad om katapultsenteret Smart Nano, er et av elleve miljøer vurdert å være kvalifiserte kandidater som går videre til neste trinn i søkeprosessen. Planen er å utpeke 1-3 nye katapult-sentre i år. Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor. Søkerne representerer et mangfold av bransjer. De elleve kandidatene som nå er videre til neste fase vil nå levere endelig søknad innen 14. mai og offentliggjøring av nye katapult-senter skjer 5. juni under Siva konferansen i Trondheim.