Høringsutkast «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi»

EC vil gjennom MTI søke SIVA om støtte til å etablere et Norsk Katapult-senter på Bakkenteigen, samlokalisert med USN’s virksomhet innenfor mikro- og nanoteknologi.

Dette skal gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. Et slikt senter vil være industrirettet og utnytte regional spiss- og breddekompetanse innen mikro- og nanoteknologi, elektronikk og systemdesign.

Dette Katapult-senteret planlegges samlokalisert med et USN Innovasjonssenter som nå er i planleggingsfasen med arbeidsnavnet «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi» Dette senteret vil være en pådriver for innovasjon og kommersialisering med bakgrunn i universitetets kunnskapsområde mikro- og nanoteknologi. Gjennom denne rollen skal senteret bidra til å skape økte verdier for næringslivet og samfunnet for øvrig. Vedlagt følger til informasjon et høringsutkast om dette senteret. Universitetets innovasjonssenter vil de bygge opp i tett samarbeid med bedriftene i EC og Universitetet invitere nå alle som ønsker å delta i den videre planleggingen for at det skal få et innhold og tilbud som er best mulig tilpasset bedriftenes behov.

USN presiserer i dette notatet at virksomheten i senteret skal fokusere på fylle universitetets rolle i tidligfasen i gapet mellom forskning og næring, kalt teknologienes dødens dal, mens det industrirettete Katapultsenteret skal fylle sluttfasen frem til kommersialisering.

Samlet vil de to koordinerte sentrene utgjøre det vi kan kalle EC-USN Innovasjonssenter som forventes å styrke synergien mellom industrirettet og forskningsrettet innovasjon. «Samlet fylle gapet over teknologienes dødens dal» Således styrkes vinn-vinn samarbeidet mellom EC-bedriftene og USN.

Vi forventer at SIVA vil ha en ny Katapult-utlysning tidlig høsten 2019.
Vi ber om at bedriftene melde sin interesse om deltagelse til oppbyggingen av USN’s innovasjonssenter til en av forfatterne av beskrivelsen. USN vil også ta initiativ overfor enkeltbedrifter selv.

Master students apply for internships during the summer holidays

Many of the Master's students at the USN, the Institute of Microsystems, want internships during their summer vacation (from mid-June, when the exam period is completed, and typically three to five weeks' duration). Since work experience is more important, this is not necessarily paid work. We believe this can be useful for industrial companies, both for the work that can be done, and for meeting with potential job seekers one year ahead. For the students in the "Joint International Master in Smart Systems Integration", which the USN provides together with a Scottish and a Hungarian university, with NCE-MNT as an associated partner, such a practice period is expected between semester 2 and 3, whether this happens in Norway or another country.

Industribedriftene oppfordres til å melde inn til EC om de ønsker å vurdere å ta imot en masterstudent på praksis. EC og USN vil koordinere dette og formidle kontakt. De aktuelle studentene vil kontakte bedriften direkte, og bedriften bestemmer selvfølgelig om de vil ta imot en konkret student.

Contact knut.aasmundtveit@usn.no or roger@mtias.no for further information. knut.aasmundtveit@usn.no eller roger@mtias.no for mer informasjon.

The Silicia Incubator has several new startups

Silicia has taken in several new companies in the incubator lately. The incubator has expanded its area and thus accommodates more businesses. It's good that there are individuals who start a new business to add value to society and create new jobs.

The new companies are:

 
ff rollerskis

FF Rollerskis

They develop a new type of rollerskis that provides a more real-world ski experience. The rollerskis have a unique V-track, which gives the feeling of walking in the ski slope on the asphalt.

keltek

Keltek

They develop and install display systems for automated buildings. Their goal is to provide automated operators with an intuitive, unified user interface for all their installations through one login, via any device. This to reduce energy consumption, increase comfort, simplify operation and enable settings.

MEFA

MEFA

They will apply different techniques, systems and methods to work with health improvement towards children and young people in the community. The health improvement will focus on children's physical activity level, diet and health. The children's mastering level and motivation are the main principles that this business follows.

afectium

Afectium

They are a digital consultancy and marketing agency with expertise in inbound marketing, digital distribution, conversion optimization and video. They deliever tailor-made solutions, as well as implement and automate marketing.

hope solutions

Hope Solutions

They offer electromechanical product development services. The services offered can be: - Technical advice related to processes from idea to product, as well as within qualification / certification. - System engineering including technology search and preparation of function and requirements specifications. - Mechanical construction including 3D cad. - Circuit board outlay. - Software development. - Development of test systems.

So far in 2018, 44 companies have been in Silicia's incubator. It is a slight growth from 2017. Based on the market economy, like less unemployment, it is great to see that it is people that are committed to start new businesses. We need more jobs for years to come, and we depend on startup businesses with ambitions and potential for growth.

If you, who reads this, happen to have an idea or maybe already have started a business concept with technology as a basic element - read about our offer by clicking this link and contact us for a meeting 🙂

Silicia is present to help businesses reach their potential.

Read more about Silicia on their website here

Team Kretskorts første frokostseminar 22. november

Tittel: Effektiv bruk av Cadence PCB

Dato: 22. november 2018

Tid: kl 08.00-10.00

Sted: Forskningsparken Vestfold Innovation Park, Raveien 205, 3184 Borre. Rom F2-20

 

Ved hjelp av praktiske eksempler og erfaringsdeling ønsker vi å gå i dybden på effektiv bruk av Cadence PCB. Seminaret vil først og fremst være nyttig for de som har jobbet en del med Cadence fra før. Vi legger opp til en stor grad av faglige diskusjoner rundt temaene vi presenterer og ønsker at deltagerne skal være aktive med spørsmål og innspill om egne erfaringer underveis.

 

Innhold:

Spesial oppsett.

Bruk av Constraint Manager

Bruk av Makroer

Automatisk generering av produksjonsunderlag.

Spesial funksjoner

 

Det blir servert enkel frokost. Du kan melde deg på HER

EC katalogen 2019

Dette er en presentasjon av bedriftene i Electronic Coast for bruk i markedsføring av miljøet mot partnere og kunder og i rekrutteringsøyemed.

 

Katalogen lages på engelsk, både digitalt og print, med en en-siders profil for alle medlemsbedriftene, og inngår i medlemskapet i foreningen.

 

Kjerneinfo som vil inngå i profilsiden til hver bedrift inkluderer:

  • Kort beskrivelse av kjerneaktiviteten til bedriften
  • Kort om bransjer og markeder det opereres i
  • Et avsnitt om teknologien som muliggjør produkt/tjeneste
  • Hvilke partnerbedrifter i Electronic Coast det samarbeides med / type samarbeid

 

Innspill fra bedriftene er nå i sluttfasen, de som ennå ikke har levert må hive seg rundt.

 

Arbeidet med katalogen ledes av kommunikasjonsansvarlig Marianne Smith på Silicia.

EC julelunsj 6. desember på Horten Sjømilitære Samfund

Welcome to EC Christmas lunch with delicious food, inspirational lectures and mingling with other companies.

 

Preliminary agenda

14:00      Arrival with simple snack

               News from the companies / presentation round

               Intro and pep talk with Kjetil Kristoffersen, leader Publicom

               Lecture with Ole Petter Nyhaug, creative leader and partner in Opinion

18:00      Food and mingling

19:30      "Let the Games Begin" - open bar and EC quiz

 

Det blir servert to alkoholenheter til middagen. Etter dette må hver enkelt betale for egen drikke.

Partner kan medbringes 🙂

 

Arenaen er Horten Sjømilitære Samfund, Øvre vei 1, 3183 Horten.

 

Sign up here

 

"Utforsk" 2018 - from the inside of the USN

In relation to the research days, we would like to invite you to an exciting presentation of the research activity at the Department of Microsystems at the University of Southeastern Norway, campus Vestfold. Our 5 PhD finalists present their projects.

 

Date: Wednesday Septmeber 26th

Time: 12.00 - 16.00

Location: Bakkenteigensalen, Campus Vestfold

Organizer: University of Southeastern Norway v/ Department of Microsystems

 

More info:

https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/usntek-utforsk-2018-fra-innsiden-av-usn-article215979-7373.html

 

Board Election in Electronic Coast

The new Board in Electronic Coast is elected. Electronic elections were held for the EC Board this summer, the election had a duration of three weeks, several reminders were given and the election participation was 40% of the member companies.

Unanimously, the new EC Board is from August 1st, 2018 as follows:

– Frode Stensaa, 7Sense

– Pål Andre Eriksen, Kongsberg Maritime

– Steven Foss, Fosstech

– Bjørnar Garmann Tønnessen, Mectro

– Thomas Ramm, Smartoptics

– Siri Brynildsen, Advisi.no

– Stein Troneng, Banenor Digitalisering

Election of the chairman were also conducted. Sitting Chairman Thomas Ramm has been re-elected, also this unanimous.

Avtroppende styremedlemmer Stein Ivar Hansen, Sensocure og Grunde Joheim, Kongsberg Norspace takkes for flott innsats for Electronic Coast gjennom mange år. De hadde valgt å ikke ta gjenvalg til denne runden.

We welcome Siri and Stein to the Board and look forward to their perspective and new thoughts into the EC environment.

See the overview of the Board here

Business premises for rent

The business premises where Verify the Solution was located, Langmyra 11b, Skoppum, is for rent. Verify has re-located to the Research Park at Bakkenteigen. There are thus available new rooms, with a large open space that can be used eg for technical lab, as well as cellular offices and an office landscape.

The premises is located on the 2nd floor with a representative entrance and elevator.
The premises is two-piece and consists of a large technolab / open room approx. 300 m2 where one end can be separated by a folding wall, used for presentations, meetings etc., two large offices, meeting rooms, archives / warehouses, as well as a shared canteen / dining room, toilets and wardrobe with shower.
In addition, there is an office wing with 8 cellular offices and an open landscape of 60 m2.

Read the full ad by clicking here

Techni received European Water Innovation Award

The Horten based company TECHNI, which recently celebrated its 20th anniversary in R & D and innovation, received yesterday 13th of June. European Water Innovation Award 2018 in Brussels. The company has developed a robot-based drilling and coupling system that eliminates the need to use excavators for new start-up or replacement for old worn out pipes. The solution reduces costs by up to 40 percent and significantly reduces environmental footprint. "We are proud and humble to help reduce noise and traffic congestion in residential areas, while at the same time important infrastructure can be renewed much cheaper. The rate of upgrading of people's water pipes can now be significantly increased and will also lead to health gains, "says CEO Dag Almar Hansen on behalf of the project. "The team behind this is initially established by the Water and Drainage Division in Oslo Municipality, and it is the one who will be honored to have seen the possibilities and dare to use this technology based on a concept we in TECHNI started to develop in oil industry. With support in the state's new system for Innovative Public Procurement and Partner Hawle Water Technology, the concept has been tested and has proven to be high in urban areas as well. TECHNI is now seeking to develop the system adapted to the needs of the oil industry again and hopes to get a product and service established within a few years. At the same time, work is underway to develop similar solutions for use in waste disposal, fiber placement, infrastructure digitization and maintenance robots in adjacent sectors.

"It is very special to receive this award in Brussels, one of the cities with street bridges in many parts of the city's historic district. Grand Place or Grote Markt is on the UNESCO World Heritage Site. One might imagine the whole Grand Place dug up and full of excavators and open dikes. It is also to take care of the historical areas that this technology now exists, "says Hansen on behalf of the entire TECHNI. "Now we are SHOOTED and will celebrate this with cake."

Read the full press release by clicking here