12/02/2019

Details:

Name Electronic Coast

Schedule

Date:
Time:

Bane NOR moderniserer og effektiviserer; seminar for Electronic Coast

Dato: Tirsdag 12.02.19

Tid: kl 10.00-13.00

Sted: Forskningsparken, rom F2-20, Auditoriet.

 

Agenda:

10:00
Velkommen og introduksjon
10:10
Del 1: Digitalisering, overvåking og maskinlæring

Anna Gjerstad, leder SMART Vedlikehold Bane NOR

Stikkord:

Overvåkning av objekter i og langs sporet
Oppdager feil og avvik før de stopper togtrafikken
Tilstandsbasert – prediktivt vedlikehold
Tingenes internett, sensorer, big data, maskinlæring

11:00
Pause
11:15
Del 2: Effektiv jernbaneutbygging i Vestfold

Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør Utbygging Vestfoldbanen

stikkord:

Effektiv utbygging av IC/ Vestfoldbanen, Life cycle cost, mer jernbane for pengene

12:15
Lunsj og mingling

 

Sign up here

 

Share post
Follow by Email
Facebook
LinkedIn

Venue:

Raveien 205, 3184 Borre, Norge