Masterstudenter søker industri-praksis i sommerferien

Masterstudenter søker industri-praksis i sommerferien

Mange av masterstudentene ved USN, institutt for mikrosystemer, ønsker seg praksis i industrien i løpet av deres sommerferie (fra midten av juni, når eksamensperioden er ferdig, og typisk tre-fem ukers varighet). Siden praksis er det viktigste, er dette ikke nødvendigvis betalt arbeid. Vi tror dette kan være nyttig for industribedriftene, både for arbeidet som kan bli utført, og for møte med potensielle arbeids-søkere ett år fram i tid. For studentene i «Joint International Master in Smart Systems Integration», som USN gir sammen med et skotsk og et ungarsk universitet, med NCE-MNT som assosiert partner, er en slik praksisperiode forventet mellom semester 2 og 3, enten dette skjer i Norge eller et annet land.

Industribedriftene oppfordres til å melde inn til EC om de ønsker å vurdere å ta imot en masterstudent på praksis. EC og USN vil koordinere dette og formidle kontakt. De aktuelle studentene vil kontakte bedriften direkte, og bedriften bestemmer selvfølgelig om de vil ta imot en konkret student.

Ta kontakt med knut.aasmundtveit@usn.no eller roger@mtias.no for mer informasjon.

Share post
Follow by Email
Facebook
LinkedIn

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.