Techni mottok European Water Innovation Award

Techni mottok European Water Innovation Award

Hortensfirmaet TECHNI, som nylig feiret 20. år innen FoU og innovasjon, mottok i går 13. juni. European Water Innovation Award 2018 i Brussel. Selskapet har utviklet et robotbasert bore- og koplingssystem som fjerner behovet for å benytte gravemaskiner ved nyetablering eller erstatning for gamle, utslitte vannrør. Løsningen reduserer kostnadene med inntil 40 prosent og reduserer miljøfotavtrykket betydelig. «Vi er stolte og ydmyke for å bidra til at støy og trafikkulempene i boligstrøk reduseres, samtidig som viktig infrastruktur nå kan fornyes mye billigere. Takten på oppgradering av folks vannrør kan nå økes betydelig og vil også føre til helsegevinster,» sier CEO Dag Almar Hansen på vegne av prosjektet. «Teamet som står bak dette er initielt etablert av Vann- og avløpsseksjonen i Oslo kommune, og det er de som skal ha æren for å ha sett mulighetene og turde satse på denne teknologien som er basert på et konsept vi i TECHNI startet å utvikle i oljebransjen. Med støtte i statens nye ordning for Innovative Offentlige Anskaffelser og fra partner Hawle Water Technology har konseptet blitt testet og har vist seg å være høyaktuelt også i byområder. TECHNI søker nå å utvikle systemet tilpasset oljebransjens behov igjen, og håper å få et produkt og en tjeneste etablert innen noen år. Samtidig pågår det arbeid for å utvvikle liknende løsninger for bruk til avløpsutbedringer, for fiberplassering, digitalisering av infrastruktur og med roboter for vedlikehold i tilstøtende sektorer.

«Det er billedlig å motta denne prisen i Brussel, en av byene med gatebrostein i store deler av byens historiske strøk. Grand place eller Grote Markt er på Unsescos verdensarvliste. Man kan jo tenke seg hele Grand Place gravet opp og full av gravemaskiner og åpne diker. Det er også for å ta vare på de historiske områdene at denne teknologien nå eksisterer», sier Hansen på vegne av hele TECHNI. «Nå er vi KJEMPEGLADE og skal feire dette med kake.»

Les hele pressemeldingen ved å trykke her

Share post
Follow by Email
Facebook
LinkedIn

One Comment - Leave a Comment

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.