Smart Nano videre til trinn 2 i Norsk katapult

Smart Nano videre til trinn 2 i Norsk katapult

Norsk katapult støtter nasjonale flerbrukssentre der bedrifter skal kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Smart Nano katapultsenter er et samarbeid mellom industribedriftene i klyngen Electronic Coast, NCE MNT og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Ordningen følger opp St.Meld. 27 (2016-2017) – Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende og bygger på vurderinger og anbefaling gitt i rapporten «Norsk katapult» fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva (februar 2015).

Katapultsenteret SMART NANO har sitt utspring i klyngen Electronic Coast og ekspertisemiljøet NCE Micro- and Nanotechnology; satsningens spesialisering inkluderer:

• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

• Nanoteknologi

• Mikro-og nanoelektronikk

Ekspertisemiljøet består av teknologibedrifter med verdensledende kompetanse på autonomi, logistikk, infrastruktur, visualisering, utvikling og realisering av smarte produkter og systemløsninger, og anvendelse av ny teknologi på utfordringer innen helse, maritim, subsea, luftfart, romfart, mat, logistikk og infrastruktur.

Det overordnede målet med SMART NANO er å øke små og mellomstore bedrifters (SMB) innovasjonshastighet og konkurransekraft. Dette skal oppnås gjennom bedre tilgang til og bruk av FoUI-ressurser, verktøy, utstyr og metoder for eksperimentering, prototyping og banebrytende teknologiintegrering.

Kommentarer og innspill til satsningen rettes til roger@mtias.no

Share post
Follow by Email
Facebook
LinkedIn