Høringsutkast «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi»

EC vil gjennom MTI søke SIVA om støtte til å etablere et Norsk Katapult-senter på Bakkenteigen, samlokalisert med USN’s virksomhet innenfor mikro- og nanoteknologi.

Dette skal gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. Et slikt senter vil være industrirettet og utnytte regional spiss- og breddekompetanse innen mikro- og nanoteknologi, elektronikk og systemdesign.

Dette Katapult-senteret planlegges samlokalisert med et USN Innovasjonssenter som nå er i planleggingsfasen med arbeidsnavnet «Senter for Mikrosystemer og Nanoteknologi» Dette senteret vil være en pådriver for innovasjon og kommersialisering med bakgrunn i universitetets kunnskapsområde mikro- og nanoteknologi. Gjennom denne rollen skal senteret bidra til å skape økte verdier for næringslivet og samfunnet for øvrig. Vedlagt følger til informasjon et høringsutkast om dette senteret. Universitetets innovasjonssenter vil de bygge opp i tett samarbeid med bedriftene i EC og Universitetet invitere nå alle som ønsker å delta i den videre planleggingen for at det skal få et innhold og tilbud som er best mulig tilpasset bedriftenes behov.

USN presiserer i dette notatet at virksomheten i senteret skal fokusere på fylle universitetets rolle i tidligfasen i gapet mellom forskning og næring, kalt teknologienes dødens dal, mens det industrirettete Katapultsenteret skal fylle sluttfasen frem til kommersialisering.

Samlet vil de to koordinerte sentrene utgjøre det vi kan kalle EC-USN Innovasjonssenter som forventes å styrke synergien mellom industrirettet og forskningsrettet innovasjon. «Samlet fylle gapet over teknologienes dødens dal» Således styrkes vinn-vinn samarbeidet mellom EC-bedriftene og USN.

Vi forventer at SIVA vil ha en ny Katapult-utlysning tidlig høsten 2019.
Vi ber om at bedriftene melde sin interesse om deltagelse til oppbyggingen av USN’s innovasjonssenter til en av forfatterne av beskrivelsen. USN vil også ta initiativ overfor enkeltbedrifter selv.

Masterstudenter søker industri-praksis i sommerferien

Mange av masterstudentene ved USN, institutt for mikrosystemer, ønsker seg praksis i industrien i løpet av deres sommerferie (fra midten av juni, når eksamensperioden er ferdig, og typisk tre-fem ukers varighet). Siden praksis er det viktigste, er dette ikke nødvendigvis betalt arbeid. Vi tror dette kan være nyttig for industribedriftene, både for arbeidet som kan bli utført, og for møte med potensielle arbeids-søkere ett år fram i tid. For studentene i «Joint International Master in Smart Systems Integration», som USN gir sammen med et skotsk og et ungarsk universitet, med NCE-MNT som assosiert partner, er en slik praksisperiode forventet mellom semester 2 og 3, enten dette skjer i Norge eller et annet land.

Industribedriftene oppfordres til å melde inn til EC om de ønsker å vurdere å ta imot en masterstudent på praksis. EC og USN vil koordinere dette og formidle kontakt. De aktuelle studentene vil kontakte bedriften direkte, og bedriften bestemmer selvfølgelig om de vil ta imot en konkret student.

Ta kontakt med knut.aasmundtveit@usn.no eller roger@mtias.no for mer informasjon.

Silicia Inkubatoren har flere nye bedrifter

Silicia har fått flere nye bedrifter inn i inkubatoren den siste tiden. Inkubatoren har utvidet sitt arealet og har dermed plass til flere bedrifter. Det er bra at det er enkeltindivider som starter ny bedrift for å tilføre verdi til samfunnet og skaper nye arbeidsplasser.

De nye bedriftene er:

 
ff rollerskis

FF Rollerskis

De utvikler en ny type rulleski som gir en mer virkelighetsnær skiopplevelse. Rulleskiene har et unikt v-spor, som gir følelsen av å gå i skisporet på asfalten.

keltek

Keltek

De utvikler og installerer skjermsystemer for automatiserte bygg. Deres målsetning er å gi operatører av automatikk et intuitivt, enhetlig brukergrensesnitt for alle sine installasjoner gjennom én innlogging via enhver enhet. Dette for å redusere energiforbruk, øke komfort, forenkle drift og muliggjøre innstillinger.

MEFA

MEFA

De vil ta i bruk ulike teknikker, systemer og metoder for å arbeide helsefremmende mot barn og unge i lokalsamfunnet. Det helsefremmende arbeidet vil legge vekt på å bedre barnas fysisk aktivitets nivå, kosthold og helse. Barnas mestring og motivasjon er hovedprinsippene denne virksomheten følger.

afectium

Afectium

De er et digital konsulent- og markedsbyrå med spisskompetanse innen inbound marketing, digital distribusjon, konverterings-optimalisering og video. Vi skreddersyr løsninger, samt implementerer og automatiserer markedsføringen.

hope solutions

Hope Solutions

De tilbyr tjenester innen elektromekanisk produktutvikling. Tjenestene som tilbys kan være: - Teknisk rådgivning i relatert til prosesser fra ide til produkt, samt innen kvalifisering/sertifisering. - System engineering innbefattende teknologi søk og utarbeidelser av funksjon og krav spesifikasjoner. - Mekanisk konstruksjon innbefattende 3D cad. - Kretskortutlegg. - Programvareutvikling. - Utvikling av test systemer.

Til nå har 44 bedrifter vært i Silicia sin inkubator i 2018. Det er en liten vekst fra 2017. Basert på konjunkturene i markedet, som mindre arbeidsledighet, er det flott å se at det satses på å starte nye virksomheter. Det er behov for flere arbeidsplasser årene som kommer, og vi er avhengig av at det startes bedrifter med ambisjoner og potensiale til vekst.

Hvis du som leser dette tilfeldigvis sitter og ruger på en idé eller kanskje allerede har satt i gang et forretningskonsept med teknologi som grunnelement – les om vårt tilbud ved å trykke på denne linken og ta kontakt for å ta en prat 🙂

Silicia er tilstede for å hjelpe bedrifter til å nå sitt potensiale.

Les mer om Silicia på deres hjemmeside her

Team Kretskorts første frokostseminar 22. november

Tittel: Effektiv bruk av Cadence PCB

Dato: 22. november 2018

Tid: kl 08.00-10.00

Sted: Forskningsparken Vestfold Innovation Park, Raveien 205, 3184 Borre. Rom F2-20

 

Ved hjelp av praktiske eksempler og erfaringsdeling ønsker vi å gå i dybden på effektiv bruk av Cadence PCB. Seminaret vil først og fremst være nyttig for de som har jobbet en del med Cadence fra før. Vi legger opp til en stor grad av faglige diskusjoner rundt temaene vi presenterer og ønsker at deltagerne skal være aktive med spørsmål og innspill om egne erfaringer underveis.

 

Innhold:

Spesial oppsett.

Bruk av Constraint Manager

Bruk av Makroer

Automatisk generering av produksjonsunderlag.

Spesial funksjoner

 

Det blir servert enkel frokost. Du kan melde deg på HER

EC katalogen 2019

Dette er en presentasjon av bedriftene i Electronic Coast for bruk i markedsføring av miljøet mot partnere og kunder og i rekrutteringsøyemed.

 

Katalogen lages på engelsk, både digitalt og print, med en en-siders profil for alle medlemsbedriftene, og inngår i medlemskapet i foreningen.

 

Kjerneinfo som vil inngå i profilsiden til hver bedrift inkluderer:

  • Kort beskrivelse av kjerneaktiviteten til bedriften
  • Kort om bransjer og markeder det opereres i
  • Et avsnitt om teknologien som muliggjør produkt/tjeneste
  • Hvilke partnerbedrifter i Electronic Coast det samarbeides med / type samarbeid

 

Innspill fra bedriftene er nå i sluttfasen, de som ennå ikke har levert må hive seg rundt.

 

Arbeidet med katalogen ledes av kommunikasjonsansvarlig Marianne Smith på Silicia.

EC julelunsj 6. desember på Horten Sjømilitære Samfund

Velkommen til EC julelunsj med god mat, inspirerende foredrag og spennende mingling med andre bedrifter.

 

Foreløpig agenda

14:00      Ankomst med enkel matbit

               Nytt fra bedriftene / presentasjonsrunde

               Intro og pep-talk med Kjetil Kristoffersen, leder Publicom

               Foredrag med Ole Petter Nyhaug, kreativ leder og partner i Opinion

18:00      Mat og sosialt

19:30      «Let the Games Begin» – åpen bar og EC quiz

 

Det blir servert to alkoholenheter til middagen. Etter dette må hver enkelt betale for egen drikke.

Partner kan medbringes 🙂

 

Arenaen er Horten Sjømilitære Samfund, Øvre vei 1, 3183 Horten.

 

Meld deg på her

 

Utforsk 2018 – fra innsiden av USN

I forbindelse med forskningsdagene vil vi gjerne invitere til en spennende presentasjon av forskningsaktiviteten ved Institutt for mikrosystemer ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Våre 5 PhD-finalister presenterer sine prosjekter.

 

Tid: onsdag 26. september

Kl: 12.00 – 16.00

Sted: Bakkenteigensalen, Campus Vestfold

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge v/Institutt for mikrosystemer

 

Mer info:

https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/usntek-utforsk-2018-fra-innsiden-av-usn-article215979-7373.html

 

Valg av styre i Electronic Coast

Nytt styre i Electronic Coast er på plass. Det ble i sommer gjennomført elektronisk valg på nytt EC styre, valget foregikk over tre uker, det ble gitt flere påminnelser og valgdeltakelsen var 40% av medlemsbedriftene.

Enstemmig vedtatt, det nye EC styret er fra 1. august 2018 som følger:

– Frode Stensaa, 7Sense

– Pål Andre Eriksen, Kongsberg Maritime

– Steven Foss, Fosstech

– Bjørnar Garmann Tønnessen, Mectro

– Thomas Ramm, Smartoptics

– Siri Brynildsen, Advisi.no

– Stein Troneng, Banenor Digitalisering

Valg på styreleder ble også gjennomført. Sittende styreleder Thomas Ramm er gjenvalgt, også dette enstemmig.

Avtroppende styremedlemmer Stein Ivar Hansen, Sensocure og Grunde Joheim, Kongsberg Norspace takkes for flott innsats for Electronic Coast gjennom mange år. De hadde valgt å ikke ta gjenvalg til denne runden.

Vi ønsker Siri og Stein velkommen til styret og ser frem til deres perspektiv og nye tanker inn i miljøet.

Se styreoversikten her

Næringslokale til leie

Næringslokale der Verify the Solution var lokalisert, Langmyra 11b, Skoppum, er til leie. Verify har flyttet sitt virke ned til Forskningsparken på Bakkenteigen. Det er dermed ledig nyere lokaler med et stort åpent rom som kan brukes f.eks til teknisk lab, samt cellekontorer og et kontorlandskap.

Lokalet ligger i 2. etasje med representativ inngang og heis.
Lokalet er todelt og består av en stor teknolab/åpent rom ca. 300 m2 hvor den ene enden kan skilles av med en foldevegg og benyttes til presentasjoner, møter etc., to store kontorer, møterom, arkiv/lager, samt felles kantine/spiserom, toaletter og garderobe med dusj.
I tillegg er det en kontorfløy med 8 cellekontorer og et åpent landskap på 60 m2.

Les hele annonsen ved å trykke her

Techni mottok European Water Innovation Award

Hortensfirmaet TECHNI, som nylig feiret 20. år innen FoU og innovasjon, mottok i går 13. juni. European Water Innovation Award 2018 i Brussel. Selskapet har utviklet et robotbasert bore- og koplingssystem som fjerner behovet for å benytte gravemaskiner ved nyetablering eller erstatning for gamle, utslitte vannrør. Løsningen reduserer kostnadene med inntil 40 prosent og reduserer miljøfotavtrykket betydelig. «Vi er stolte og ydmyke for å bidra til at støy og trafikkulempene i boligstrøk reduseres, samtidig som viktig infrastruktur nå kan fornyes mye billigere. Takten på oppgradering av folks vannrør kan nå økes betydelig og vil også føre til helsegevinster,» sier CEO Dag Almar Hansen på vegne av prosjektet. «Teamet som står bak dette er initielt etablert av Vann- og avløpsseksjonen i Oslo kommune, og det er de som skal ha æren for å ha sett mulighetene og turde satse på denne teknologien som er basert på et konsept vi i TECHNI startet å utvikle i oljebransjen. Med støtte i statens nye ordning for Innovative Offentlige Anskaffelser og fra partner Hawle Water Technology har konseptet blitt testet og har vist seg å være høyaktuelt også i byområder. TECHNI søker nå å utvikle systemet tilpasset oljebransjens behov igjen, og håper å få et produkt og en tjeneste etablert innen noen år. Samtidig pågår det arbeid for å utvvikle liknende løsninger for bruk til avløpsutbedringer, for fiberplassering, digitalisering av infrastruktur og med roboter for vedlikehold i tilstøtende sektorer.

«Det er billedlig å motta denne prisen i Brussel, en av byene med gatebrostein i store deler av byens historiske strøk. Grand place eller Grote Markt er på Unsescos verdensarvliste. Man kan jo tenke seg hele Grand Place gravet opp og full av gravemaskiner og åpne diker. Det er også for å ta vare på de historiske områdene at denne teknologien nå eksisterer», sier Hansen på vegne av hele TECHNI. «Nå er vi KJEMPEGLADE og skal feire dette med kake.»

Les hele pressemeldingen ved å trykke her